Aanmelden
facebook twitter

Agressie bij kinderen: Het samenspel van genen en omgeving ontrafeld om behandeling en preventie te verbeteren (NTR/ACTION/2014)

Met behulp van onderzoekgegevens van het NTR zijn wetenschappers, ouders en leerkrachten veel te weten gekomen over de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Ons onderzoek naar gedragsproblemen bij kinderen laat een duidelijk beeld zien: gedragsproblemen hebben voor een groot deel te maken met erfelijke aanleg. Dat betekent niet dat kinderen met gedragsproblemen niet geholpen kunnen worden. Het betekent wel dat het nodig is om na te denken over een nieuwe aanpak. We zijn nu bezig met vervolgonderzoek, waarvoor we uw medewerking vragen. Dit onderzoek richt zich op gedragsproblemen die te maken hebben met agressie, ADHD (concentratieproblemen), snel en vaak boos worden en prikkelbaarheid van jonge kinderen.

Om meer te leren over gedragsproblemen bij jonge kinderen gaan wij DNA-materiaal en urine verzamelen bij tweelingkinderen. Het DNA-materiaal wordt gebruik voor een nieuwe vorm van genetisch onderzoek: epigenetica. Hierbij wordt niet gekeken naar het DNA zelf, maar naar de ‘verpakking’ van het DNA. Hoe meer DNA ingepakt zit, hoe minder het ‘tot expressie’ kan komen. Urine wordt al eeuwen gebruikt bij de diagnose van ziektes. Lange tijd ging dat op basis van geur en kleur, tegenwoordig komen er allerlei chemische technieken aan te pas. Urine wordt geproduceerd door de nieren en bevat stoffen (metabolieten) afkomstig uit het bloed. Er zijn meer dan 3000 van zulke stoffen bekend. Zowel epigenetica als profielen van metabolieten geven informatie over de invloed van aanleg, maar ook over omgeving. In dit onderzoek gaan we proberen de gedragsverschillen tussen tweelingen te koppelen aan verschillen in de epigenetische en metabolietprofielen.

Wie doen er mee?

Voor dit onderzoek wordt een aantal tweelinggezinnen uitgenodigd met tweelingkinderen tussen de zeven en twaalf jaar oud, die veel of juist helemaal niet op elkaar lijken wat betreft de aan- of afwezigheid van gedragsproblemen.

Het onderzoek

Meedoen aan dit onderzoek betekent dat we u een afnameset sturen om wanguitstrijkjes te maken en om ’s morgens bij de tweeling een plas urine te verzamelen. In de afnameset vindt u ook uitgebreide informatie folders die stap-voor-stap uitleggen hoe het DNA materiaal en de urine verzameld en bewaard moet worden. Bij de afname van het DNA wordt u gevraagd een wattenstaafje langs de binnenkant van de wang van uw kinderen te schrapen. Voor het verzamelen van urine ontvangt u een speciaal opvangbakje zodat uw tweeling op de gebruikelijke manier naar het toilet kan. Ook ontvangt u twee kleine, goed afsluitbare, buisjes om de urine in te bewaren. U wordt gevraagd de urine in de vriezer te bewaren. Een medewerker van het NTR haalt de verzamelde materialen op afspraak bij u thuis op.

Privacy

Alle gegevens die met dit onderzoek worden verzameld, worden vertrouwelijk behandeld en worden alleen gebruikt voor onderzoeksdoeleinden. Voor dit onderzoek wordt samengewerkt met andere tweelingonderzoekers uit Finland, Zweden, Engeland, Australië en Amerika en met onderzoekers van twee midden/kleine bedrijven in Nederland en België. Het onderzoek wordt gefinancierd door de Europese Commissie.

Praktische informatie

Deelname aan het onderzoek is niet verplicht. U bepaalt zelf of uw kinderen meedoen. U kunt zich altijd, zonder opgaaf van redenen, terugtrekken uit het onderzoek.

Als dank voor de deelname ontvangt uw tweeling een cadeaubon van 20 euro.

Meer informatie?

Voor meer informatie over dit onderzoek kunt u contact opnemen met de uitvoerende onderzoeker aan de VU: Fiona Hagenbeek, tel. 020-5982974, e-mail: f.a.hagenbeek@vu.nl.

Ook kunt u informatie over dit onderzoek opvragen bij een onafhankelijk arts die zelf niet betrokken is bij de uitvoering van dit onderzoek. Dr. Petra Zwijnenburg, klinisch geneticus in het VUmc, is bereid uw vragen te beantwoorden. Zij is te bereiken op 020-4440150/020-4443389, of via e-mail: p.zwijnenburg@vumc.nl.

Op de site van het ACTION project vindt u meer informatie (klik hier).

Klik hier om de nieuwsbrief te lezen (PDF).