Aanmelden
facebook twitter

Tweelingonderzoek naar omgeving en/of erfelijke invloeden op de hersenwerking bij herhaalgedrag

Heb ik de voordeur nou op slot gedaan of niet? Je begint te twijfelen en gaat terug om te controleren of dit nu wel of niet is gedaan. Dan weet je het tenminste zeker en hoef je niet met een akelig gevoel rond te blijven lopen. Komt u dit bekend voor? Dit soort steeds terugkerende gedachte en de daarop volgende handeling noemt men herhaalgedrag. Andere voorbeelden van herhaalgedrag zijn voortdurend handen wassen, of dingen rechtzetten omdat het anders niet symmetrisch is. Vrijwel iedereen heeft wel eens herhaalgedrag of terugkerende gedachten en mensen verschillen onderling sterk in de mate waarin ze dergelijk gedrag vertonen. Als dit gedrag het dagelijks leven gaat beïnvloeden is er sprake van dwang.

Nu kunt u zich afvragen waarom de ene persoon wel last heeft van herhaalgedrag en de andere niet? Het vermoeden bestaat dat veranderingen in de grootte en/of de werking van bepaalde hersengebieden hierbij van belang zijn. De oorzaak van deze veranderingen wordt gezocht in het erfelijke materiaal (DNA), maar ook omgevingsinvloeden kunnen een rol spelen.

Om meer inzicht te krijgen in het ontstaan van herhaalgedrag willen wij onderzoeken welke hersengebieden hierbij precies een rol spelen. Verder willen we nagaan of erfelijke en/of omgevingsinvloeden kunnen leiden tot individuele verschillen in vorm en functie van de betrokken hersengebieden wat zich uiteindelijk uit als verschillen in herhaalgedrag. Hiervoor nodigen wij een- en twee-eiige tweelingen tussen de 18-60 jaar uit die erg veel of juist weinig op elkaar lijken wat betreft herhaalgedrag.

Bij deze tweelingen zullen we met behulp van een MRI apparaat (Magnetic Resonance Imaging) een speciaal soort foto van de hersenen maken (zie het plaatje hieronder). Ook laten we de tweelingen een aantal computertaken doen in de scanner, gerelateerd aan herhaalgedrag. Op deze manier kunnen we zien welke hersengebieden actief worden tijdens het uitvoeren van de taken en kunnen we een duidelijk inzicht krijgen in hoe de hersenen betrokken kunnen zijn bij herhaalgedrag. Naast het MRI onderzoek wordt bij de deelnemers ook nog een vragenlijst en een interview afgenomen om een inzicht te krijgen in hun leefpatroon en in hoeverre zij zich herkennen in herhaalgedrag. Door meer inzicht te krijgen over specifieke levensgebeurtenissen van de deelnemer, hopen wij ook meer te weten te komen over de omgevingsfactoren die mogelijk van invloed zijn op het ontstaan van herhaalgedrag.

Informatie over MRI scans, kunt u lezen op de volgende websites:

MRI-scanner

Werkend Lichaam

The MRI game is een Engels spel waarin u zelf een patiënt kunt scannen met MRI.

Over herhaalgedrag en dwangstoornis kunt u informatie vinden op de volgende websites:

www.psychischegezondheid.nl

www.hulpgids.nl