Aanmelden
facebook twitter

Familieonderzoek naar Gezondheid, Leefgewoonten en Persoonlijkheid 2009-2011

Vragenlijst 8

U kunt hier klikken om een voortgangsverslag over dit onderzoek te lezen

In 2009 is opnieuw een groot vragenlijstonderzoek van het Nederlands Tweelingen Register (NTR) van start gegaan. Dit onderzoek loopt nog steeds. Voor de achtste keer sinds 1991 wordt aan alle deelnemers van 18 jaar en ouder gevraagd een vragenlijst in te vullen over hun gezondheid, leefgewoonten en persoonlijkheid. Voor het eerst kunnen ze kiezen of ze de vragenlijst via internet invullen of op papier. Inmiddels deden al meer dan 15.000 tweelingen en hun gezinsleden mee, waarmee dit wereldwijd een van de grootste tweeling-familie onderzoeken is!

Voor het invullen van de vragenlijst via internet is een inlognaam en een wachtwoord nodig. Deze inlognaam/wachtwoordcombinatie is strikt persoonlijk. Alle NTR-deelnemers van 18 jaar of ouder hebben per brief een persoonlijke inlognaam en wachtwoord ontvangen. Als u over een login beschikt, kunt u direct naar de vragenlijst gaan door hier te klikken.

Bij het invullen van de online vragenlijst zult u merken dat sommige schermen wat langer zijn, waardoor u moet scrollen om alle vragen te kunnen beantwoorden. Wij verzoeken u hier goed op te letten zodat u niet per ongeluk vragen overslaat (dit is ook bij het invullen op een iPad van belang).

Als u de vragenlijst liever op papier wilt ontvangen, laat u dit dan alstublieft weten aan Lot Geels of Jenny van Beek via vragenlijstNTR@psy.vu.nl of 020-5985335. Zij sturen u graag een papieren vragenlijst toe.

Graag bedanken wij iedereen heel hartelijk voor het meedoen aan dit onderzoek!

 

Hebt u vragen?

Hieronder volgt een aantal veelgestelde vragen met de bijbehorende antwoorden. Staat uw vraag er niet tussen, dan kunt u contact opnemen met Lot Geels of Jenny van Beek via 020-5985335 of vragenlijstNTR@psy.vu.nl. Zij beantwoorden uw vraag dan persoonlijk.

1. Welke internetbrowser kan ik gebruiken om de vragenlijst in te vullen?

Wij raden u aan Internet Explorer of Mozilla Firefox te gebruiken voor het invullen van de vragenlijst. Bij gebruik van de internetbrowser Safari ziet de vragenlijst er namelijk wat anders uit. Ook met Safari werkt de vragenlijst echter goed en kunt u de vragenlijst gewoon invullen.

2. Wat is de achtergrond van dit achtste vragenlijstonderzoek?

Deze vragenlijst maakt deel uit van een van de grootste langlopende familieonderzoeken in Nederland en daarbuiten. Voor een overzicht van tijdstippen waarop eerder vragenlijsten binnen dit project zijn verstuurd, klik hier.

In dit achtste vragenlijstonderzoek wordt speciale aandacht besteed aan de relatie tussen alcohol en gezondheid. We zijn zowel geïnteresseerd in positieve als in negatieve effecten van alcohol op gezondheid. Voor meer informatie over de achtergrond van dit onderzoek naar alcohol en gezondheid, klik hier.

Het NTR voert onderzoek uit bij meerlingen, hun partners en hun familieleden, omdat met deze vorm van onderzoek kan worden nagegaan in hoeverre verschillen tussen mensen in gezondheid, gedrag, leefgewoonten en persoonlijkheid bepaald worden door verschillen in genetische aanleg en verschillen in omgeving. In 2001 heeft prof. dr. D. I. Boomsma een artikel geschreven waarin zij op heldere wijze uitlegt hoe met meerlingfamilieonderzoek bepaald kan worden in hoeverre genen en omgeving een rol spelen in de verklaring van allerlei eigenschappen. Om dit artikel te lezen, klik hier.

3. Welk ander onderzoek voert het NTR uit?

Naast het langlopende onderzoek naar Gezondheid, Leefgewoonten en Persoonlijkheid voert het NTR ook een groot aantal andere onderzoeken uit bij meerlingfamilies. Voor een overzicht van de lopende onderzoeken, klik hier.

4. Kan ik resultaten inzien van onderzoek dat wordt uitgevoerd door het NTR?

Resultaten van onderzoek dat het NTR uitvoert, worden gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften. Deze publicaties hadden niet zonder de hulp van alle meerlingen en hun familieleden tot stand kunnen komen, waarvoor onze hartelijke dank! Voor een overzicht van wetenschappelijke artikelen gebaseerd op het onderzoek van het NTR, klik hier.

Veel wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan door onderzoekers in opleiding. Zij publiceren hun onderzoek in een proefschrift. Voor een overzicht van proefschriften en Nederlandse samenvattingen daarvan, klik hier.

Ook worden resultaten van NTR-onderzoek vermeld in het jaarlijkse informatiemagazine de Twinfo. Eerdere uitgaven van de Twinfo (vanaf 1998) zijn in te zien op onze website.

Als u wilt weten in welke Twinfo een stukje is verschenen over een bepaald onderzoek, klik hier.

5. Ik heb voorheen post ontvangen van het NTR, maar voor dit vragenlijstonderzoek geen uitnodiging en inloggegevens ontvangen. Hoe kan ik toch een uitnodiging ontvangen?

Waarschijnlijk beschikken wij niet over uw juiste adresgegevens en hebben we u daarom geen uitnodiging gestuurd. Neemt u a.u.b. telefonisch (020-5985335) of per e-mail (vragenlijstNTR@psy.vu.nl) contact op met Lot Geels of Jenny van Beek. Vermeldt in de e-mail uw volledige naam, huidige en oude adresgegevens en dat u NTR-deelnemer bent. Wij sturen u dan een uitnodiging voor het onderzoek met persoonlijke inloggegevens en zorgen ervoor dat verdere post van het NTR tevens naar dit adres verstuurd wordt.

6. De uitnodiging voor dit vragenlijstonderzoek is naar een verkeerd adres gestuurd. Hoe kan ik het juiste adres doorgeven?

Wanneer u verhuisd bent of uw post op een verkeerd adres ontvangen hebt, kunt u met dit formulier uw adreswijziging doorgeven. Wij zorgen er dan voor dat uw post in het vervolg naar het juiste adres gestuurd wordt. Als u vanwege de verhuizing geen inloggegevens van ons hebt ontvangen, laat ons dit dan a.u.b. telefonisch (020-5985335) of per e-mail weten (vragenlijstNTR@psy.vu.nl). Vermeldt in de e-mail a.u.b. uw volledige naam, uw oude en nieuwe adresgegevens en dat u opnieuw inloggegevens wilt ontvangen. Wij sturen dan de inloggegevens naar uw nieuwe adres en zorgen ervoor dat in het vervolg post van het NTR tevens naar dit adres verstuurd wordt.

7. Mijn partner of familielid wil ook deelnemen aan dit vragenlijstonderzoek, maar heeft zelf geen uitnodiging ontvangen. Hoe kan hij/ zij deelnemen?

Als u een meerling bent en een partner, broer, zus, ouder of kind hebt die 18 jaar of ouder is en ook wil meedoen aan dit onderzoek, kunt u bellen met Lot Geels of Jenny van Beek (020-5985335) of een e-mail sturen naar vragenlijstNTR@psy.vu.nl. Vermeldt in de e-mail a.u.b. dat uw partner of familielid zich wil aanmelden voor deelname aan het NTR-onderzoek en de volledige naam- en adresgegevens van uzelf, en van uw partner of familielid. Wij sturen hem of haar dan een aanmeldingsformulier voor deelname aan het NTR-onderzoek. Wanneer wij dit aanmeldingsformulier retour hebben ontvangen, sturen wij hem of haar een uitnodiging toe voor het onderzoek samen met zijn of haar persoonlijke inloggegevens.

8. Ik wil graag meedoen aan dit vragenlijstonderzoek, maar ben nog niet aangemeld als deelnemer aan NTR-onderzoek. Hoe kan ik deelnemen?

U kunt zich hier aanmelden. U krijgt dan zo spoeding mogelijk een aanmeldingsformulier toegestuurd.

9. Ik ken een meerling(familie) die ook geïnteresseerd is aan NTR-onderzoek deel te nemen. Hoe kunnen zij zich aanmelden?

Een meerling(familie) die geïnteresseerd is in deelname aan het onderzoek van het Nederlands Tweelingen Register, kunt u verwijzen naar de aanmeldingsformulieren op onze website. Heel hartelijk dank!

10. Ik wil graag een vragenlijst ontvangen met grotere letters. Met wie kan ik contact opnemen?

Wij sturen u graag een vragenlijst toe in een grotere letter. U kunt hiervoor contact opnemen met Lot Geels of Jenny van Beek via 020-5985335 of vragenlijstNTR@psy.vu.nl.