Aanmelden
facebook twitter

BrainSCALE

BrainSCALE (dit staat voor Brain Structure and Cognition: an Adolescence Longitudinal twin study into Etiology) is een onderzoek van het Nederlands Tweelingen Register en het Universitair Medisch Centrum in Utrecht. Sinds 2004 hebben tweelingen en hun broers/zussen diverse keren aan het onderzoek meegewerkt. Door hun deelname kunnen de onderzoekers meer te weten komen over hoe hersenen en hersenfuncties veranderen tijdens de ontwikkeling van jongere naar volwassenheid.

Ontwikkeling van brein en cognities bij jongeren

Vroeger dacht men dat het brein van een jongere al de volwassen vorm had bereikt. Inmiddels weten we dat dit niet zo is: belangrijke veranderingen vinden plaats tot ver na het 20e jaar. Doordat het brein groeit en anders gaat communiceren zijn jongeren in staat tot nieuwe en verbeterde denkvaardigheden zoals planning, impulscontrole, probleemoplossend vermogen en sociale/emotionele informatieverwerking.

Uiteraard spelen hormonen een belangrijke rol gedurende de puberteit. Hiernaast zijn factoren uit de omgeving (onderwijs, voeding, vrienden) en in het DNA (in je genen waarin erfelijke informatie is vastgelegd) van invloed op de ontwikkeling.

Dit onderzoek zal meer inzicht geven in de normale ontwikkeling van de hersenen en hoe het komt dat jongeren van elkaar verschillen in hun verstandelijke vermogens. Door tweelingen en hun broers en zussen met elkaar te vergelijken kan worden bepaald hoe genen en omgeving samenwerken en van invloed zijn op de ontwikkeling van hersenen en cognitie.

Deelnemers

Doordat we opnieuw van dezelfde groep personen gegevens verzamelen kunnen wij onderzoeken hoe factoren uit de genen en omgeving van invloed zijn op het brein, op denkvaardigheden en op de ontwikkeling hiervan. De onderzoekers hopen dat veel deelnemers uit deze eerdere studie bereid zullen zijn opnieuw deel te nemen. Zo komen we nog meer te weten over de ontwikkeling van de hersenen: dit keer tijdens de laatste jaren van de adolescentie. Wil je weten wat de onderzoekers hierdoor te weten zijn gekomen over de ‘vroege’ adolescentie, dan staat verderop deze pagina een aantal links.

Het onderzoek

Het onderzoek vindt plaats in het UMC Utrecht. Daar worden foto’s van je hersenen gemaakt in een MRI-scanner (je mag weer je eigen dvd of cd meenemen). Op dezelfde dag doe je ook een aantal taakjes: voor het grootste deel nieuwe computertesten waarmee we je hersenfuncties meten.

Daarnaast worden thuis, voorafgaand aan het onderzoek, monduitstrijkjes en hormoongegevens verzameld.

We vergoeden de reiskosten en je krijgt een cadeaubon ter waarde van €50. Bovendien sturen we je een foto van je hersenen toe en een overzichtje van je resultaten, zodat je kunt zien hoe je scoort in vergelijking met andere jongeren binnen dit onderzoek. Klik hier om een voorbeeld te bekijken van zo'n overzichtje.  

Klik hier voor meer informatie over het onderzoek en belangrijke informatie voor deelnemers

Praktische informatie

  • Het onderzoek duurt ongeveer 5 uur
  • Voor eten en drinken wordt gezorgd
  • Het is niet noodzakelijk dat ouders meekomen naar het onderzoek, al mag het uiteraard wel.
  • Deelname is vrijwillig en je kan je op elk moment, ook na ondertekening van het toestemmingsformulier, zonder opgave van reden uit het onderzoek terugtrekken. Dit heeft geen nadelige gevolgen voor je verdere relatie met het Nederlands Tweelingen Register of wanneer je voor andere behandelingen het UMCU bezoekt.
  • Mochten er naar aanleiding van het MRI-onderzoek bevindingen zijn waarvoor medisch handelen noodzakelijk wordt geacht, dan worden de betrokkene en de huisarts hiervan op de hoogte gesteld.

Als je een deskundige die niet betrokken is bij het onderzoek wilt spreken om onafhankelijke informatie te krijgen, dan kun je contact opnemen met Petra Zwijnenburg, arts in het VUmc: telefoon 020-4440150/3389, e-mail  p.zwijnenburg@vumc.nl.

Marinka Koenis (UMC Utrecht) en Suzanne Swagerman (NTR) zijn de nieuwe onderzoekers. Zij zullen contact met je opnemen (het onderzoek loopt ongeveer 2 jaar dus dat kan nog even duren) om uitleg te geven en om een afspraak te maken. Zij zijn heel blij als jullie weer mee willen doen!

Heb je vragen over dit onderzoek, dan kun je hun bellen of een mailtje sturen.

Suzanne: s.c.swagerman@vu.nl, 020-5985131

Marinka: m.m.g.koenis@umcutrecht.nl, 088-755 3386

Websites

Het NTR is ook te vinden op facebook, twitter en hyves

Klik op deze links om een adreswijziging of e-mailadres aan ons door te geven.

Filmpjes

Fastfacts over tweelingonderzoek en het NTR

Activiteit in het brein en de verbindingen tussen hersengebieden

Om te lezen over dit onderzoek (Nederlands)

De eerdere metingen zijn uitgevoerd door onderzoekers Jiska Peper en Marieke van leeuwen (eerste meting) en Inge van Soelen (tweede meting). Zij hebben inmiddels hun onderzoek met succes afgerond.

De nieuwsbrief van Inge van Soelen kun je hier lezen.

De Nederlandse samenvatting van het proefschrift van Inge van Soelen kun je hier lezen.

De Nederlandse samenvatting van het proefschrift van Marieke van Leeuwen kun je hier lezen.

De Nederlandse samenvatting van het proefschrift van Jiska Peper kun je hier lezen.