Aanmelden
facebook twitter

Wat kunnen volwassen meerlingen verwachten na registratie?

De genetische invloeden op latere leeftijd zijn ook een belangrijk onderzoekspunt van het NTR. Oudere tweelingen krijgen eens per twee à drie jaar een vragenlijst met betrekking tot gezondheid en gedrag thuisgestuurd. Daarnaast wordt soms een groep tweelingen uitgenodigd voor een uitgebreidere meting. Deelname hieraan is natuurlijk geheel vrijwillig. Hierbij kunt u, als u er prijs op stelt, inzage krijgen in uw eigen gegevens, zoals bloeddruk en cholesterol.

Ieder jaar ontvangen geregistreerde meerlingen de Twinfo, een publicatie van het NTR, waarin de meest recente informatie over meerlingen en het NTR-onderzoek staat.