Aanmelden
facebook twitter

Eeneiige en twee-eiige tweelingen

Gemiddeld worden in West-Europa op iedere 1000 bevallingen 13 à 14 tweelingen geboren. In Nederland is dat iets hoger: 18 à 19 tweelingen per 1000 geboorten. In 2014 werden in Nederland 2668 tweelingen en 42 drie- of vierlingen geboren (Bron: CBS).

Twee-eiige tweelingen:

Van alle tweelingen is circa 65% twee-eiig. Deze tweelingen ontstaan doordat gelijktijdig twee eicellen door twee verschillende zaadcellen bevrucht worden. Dan ontwikkelen zich twee kinderen die evenveel op elkaar lijken als “gewone broers en zussen”. Hun erfelijke aanleg is gemiddeld 50% hetzelfde en ze kunnen zowel van gelijk als van verschillend geslacht zijn. 

Eeneiige tweelingen

Slechts 3 à 4 van de 10 tweelingparen zijn eeneiig. Ze ontstaan doordat één bevruchte eicel zich al heel snel na de bevruchting in tweeën splitst. Eeneiige tweelingen hebben dus precies hetzelfde erfelijk materiaal en daarom worden ze ook wel identieke tweelingen genoemd. Het zijn altijd twee jongens of twee meisjes.  

Is een tweeling eeneiig of twee-eiig?

Zonder informatie over een- of twee-eiigheid kan niets gezegd worden over de invloed van erfelijkheid en omgeving op eigenschappen die bestudeerd worden. Wanneer het om grote aantallen tweelingen gaat, wordt in eerste instantie geprobeerd via vragenlijsten een antwoord te krijgen. Daarbij spelen vragen naar overeenkomsten in uiterlijke kenmerken een belangrijke rol. Als een tweeling bestaat uit een jongen en een meisje, dan is het een twee-eiige tweeling. Zijn de kinderen van hetzelfde geslacht, dan zijn beide mogelijkheden nog open. Wanneer ze echter zoveel op elkaar lijken voor wat betreft uiterlijke kenmerken (zoals oogkleur, haarkleur, huidskleur en natuurlijk het hele gezicht) dat ze als kleuter en ook later nog vaak door buitenstaanders verward worden, dan is dat een sterke aanwijzing voor eeneiigheid. (Bij baby's is dat vaak nog moeilijk te zien). Om er zeker van te zijn om welk type tweeling het gaat, is nauwkeurig bloedgroepen- of DNA-onderzoek nodig.

Bloedgroepenonderzoek biedt meer zekerheid: zodra er tenminste één verschil wordt gevonden in de bloedgroepen van een tweeling is het zeker dat de tweeling twee-eiig is. Als er géén verschil wordt gevonden dan is de tweeling eeneiig, maar 100% zeker is dit niet. Het zou immers kunnen dat indien er nog meer bepalingen worden gedaan er alsnog een verschil wordt gevonden. DNA-onderzoek is de meest betrouwbare methode om zygositeit vast te stellen. Dit onderzoek is gebaseerd op het voorkomen van stukjes DNA die steeds uit dezelfde basevolgorde bestaan en specifieke patronen vormen. Eeneiige tweelingen vertonen precies hetzelfde patroon en twee-eiige tweelingen een van elkaar verschillend patroon.

Meer informatie:

U kunt in deze PDF's meer lezen:
Een- of twee-eiig: over placenta’s en vliezen

Ouders van Nu heeft een leuke PDF met meerlingweetjes gemaakt

Ontstaan tweelingen

Tweelingen en erfelijkheid

Meerlinggeboorten in Nederland