Aanmelden
facebook twitter

Due to the nature of the content this section is only available in Dutch

MijnNTR is een portal dat is gemaakt voor alle deelnemers van het Nederlands Tweelingen Register. Deelnemers kunnen inloggen op een persoonlijk account en hebben zo toegang tot informatie. Op het portal zijn persoonlijke rapportages beschikbaar waarin vaak de eigen scores staan afgezet tegen het gemiddelde van alle andere deelnemers. Ook wordt meer informatie verschaft over de onderzoeken waaraan de deelnemers bijdragen en staat er een overzicht van de ingevulde vragenlijsten. Het MijnNTR-portal is ook de plek waar vragenlijsten kunnen worden ingevuld.

Ik vul vragenlijsten in over mezelf

Ik vul vragenlijsten in over mijn kinderen

Demo’s

Voor een Nederlandstalige demo, klik hier

For a demo in English, click here